Pin Quạt cho Áo Điều Hòa SK
Pin quạt xuất Nhật bảo hành 1 năm